Analiza due diligence

Każdy przedsiębiorca wie, jak szybko zmieniać się mogą warunki rynkowe i jak wiele przeróżnych kwestii może na to wpłynąć. Dlatego istotne jest przeprowadzenie badania danych przedsiębiorstw, które określa nie tylko ich sytuację, ale również branżę, w której się znajduje.

Moment na wykonanie analizy

Analiza due diligence stosowana jest przede wszystkim podczas dużych transakcji kapitałowych, przy przyjęciu przedsiębiorstw, sprzedaży udziałów, czy nawet całej firmy. Badanie to przygotowanie się do negocjacji z kontrahentem. Wpływa też na ułatwienie  i usprawnienie procesu ustalania harmonogramu. Analiza due diligence przekazuje inwestorowi konkretne i cenne informacje. Dzięki temu nie musi on już zlecać innych ekspertyz i audytów, ponieważ w analizie zawarte jest wszystko, co potrzebne do podjęcia decyzji.

 

Wpływ na podjęcie decyzji

Analiza due diligence oferuje pokazanie całego obrazu firmy, jej zalet i wad oraz potencjalnych zagrożeń.  Przekazane informacje mają opierać się na konkretnych faktach i danych, zdobytych w czasie analizy. Nie można w tej sytuacji pozwalać na miejsce na interpretację. Znaczyłoby to, że pojawiają się wątpliwości w kontekście przedsiębiorstwa i jego funkcjonowania. Byłoby to przeszkodą dla inwestora, dla którego podjęcie finalnej decyzji jest zależne od przeprowadzonego badania. Jest to rodzaj wskazówki, która pokazuje podmiot w wielu różnych aspektach. Właściciel danej firmy może nie zgadzać się z częścią analizy, ale nie jest to wiążące dla inwestora.

Więcej informacji znajdziesz na stronie https://cksk.pl/analiza-due-diligence/!