Dlaczego warto pójść do psychoterapeuty?

Choroby i zaburzenia natury psychicznej to dość częsty problem cywilizacyjny XXI wieku, który wymaga specjalistycznej pomocy. Bagatelizowanie tego typu spraw zwykle powoduje jedynie ich nasilenie. Zaburzenia psychiczne i emocjonalne oraz różnego typu uzależnienia to tak skomplikowany temat, że niemal niemożliwe jest, by uporać się z nimi samodzielnie. Niezwłocznie należy odwiedzić więc gabinet psychoterapii, by uzyskać diagnozę i rozpocząć proces, który pomoże wrócić do równowagi i poprawić komfort życia. Specjalista, będący osobą, która wykazuje się nie tylko udokumentowaną wiedzą teoretyczną, ale również praktyczną, ustali plan działania i przeprowadzi proces, dostosowany pod względem form i metod do pacjenta i istoty jego problemu. Bardzo istotne jest więc, by była to osoba, która wzbudza zaufanie, potrafi słuchać, wykazuje duże zainteresowanie, jest cierpliwa i otwarta. Nie bez znaczenia jest także empatia, chęć zrozumienia i umiejętność wczucia się w położenie pacjenta, a także potrzeba nieustannego dokształcania się, rozwoju i poznawania nowych kierunków tej dziedziny. Niedopuszczalne jest natomiast jakiekolwiek naśmiewanie się, brak szacunku, kpienie czy nietolerancja z jakiegokolwiek powodu, np. na tle rasowym czy wyznaniowym. W takiej sytuacji należy jak najszybciej zmienić gabinet psychoterapii i wybrać innego terapeutę. Na szczęście sytuacje takie należą raczej do rzadkości i znaczna większość pacjentów pozytywnie ocenia przebieg i efekty pracy z wybranym specjalistą. Warto jednak pamiętać, że bardzo ważna jest tu również postawa osoby wymagającej pomocy – szczerość, chęć współpracy, motywacja do podjęcia wysiłku w walce z problemem odgrywa tu kluczową rolę. Gabinet psychoterapii powinni odwiedzić również członkowie rodziny chorego – często sami wymagają pomocy (np. przy współuzależnieniu) lub potrzebują fachowego wyjaśnienia istoty zaburzenia bliskiej osoby.