Informacje o akcyzie

W dzisiejszych artykule opisany zostanie dokładnie podatek akcyzowy. Zdecydowałem się na napisanie takiego tekstu, ponieważ zauważyłem, że znaczna większość moich znajomych nie zna nawet poprawnej definicji akcyzy.
Akcyzą nazywamy pośredni podatek, który nakładany jest przez państwo na niektóre konsumpcyjne wyroby.

Zwrot akcyzy za paliwa – co powinniśmy wiedzieć?

Zazwyczaj nakłada się ją na dobra w celu ograniczenia ich spożycie. Innym powodem ku temu jest wysoka akumulacja zysku, przez co rozumie się niskie koszty produkcji połączone z relatywnie wysoką konsumpcją. W praktyce okazała się bardzo obszernym i łatwym wpływem pieniędzy do państwowego skarbca. W dzisiejszych czasach najczęściej akcyzowym podatkiem obejmowane są używki takie, jak alkohol, czy papierosy oraz różne infrastrukturalne dobra. Pod tym drugim pojęciem rozumie się zazwyczaj paliwa oraz rozmaite formy energii.

zwrot akcyzy za paliwa

Jednym z najciężej opodatkowanych akcyzą wyrobów w Polsce jest paliwo. Przykładowo typowa silnikowa benzyna podlega stawce ponad półtora tysiąca złotych polskich za jeden kilolitr. Jednakże znacznie większy podatek nakładany jest na alkohole. Tym bardziej jest to odczuwalne, ponieważ ostatnio coraz częściej występuje częściowy zwrot akcyzy za paliwa. Również oleje opałowe, czy węglowe wyroby zostały objęte akcyzą.

zwrot VAT z zagranicy

W naszym kraju akcyza pojawiła się w momencie odzyskania niepodległości po pierwszej wojnie światowej. Do czasów ataku Niemiec na Polskę obejmowano nią między innymi cukier, piwo, wina i oleje mineralne. Niskie stawki podatku akcyzowego dotykały również drożdże, czy kwas octowy. Co ciekawe, opodatkowano w ten sposób również elektryczną energię, a także ubój zwierząt, co w dzisiejszych czasach może się wydawać wręcz niewyobrażalne.
Po drugiej wojnie światowej, akcyza została nieco zahamowana. Powodem takiego stanu rzeczy był komunistyczny reżim, który nie potrzebował półśrodków tego typu. Podatki akcyzowe przywrócono dopiero dwadzieścia trzy lata temu. Od tamtego czasu obejmuje różne towary oraz usługi.
Wydaje mi się, że powiedziałem wszystko, co najważniejsze na temat akcyzy.