Jak sprawdzić wytrzymałość konstrukcji nośnej?

Badania defektoskopowe to procedura mieszcząca się w domenie zagadnień definiowanych jako metody badań nieniszczących. Rzeczowe doświadczenia w podstawowej mierze dążą do znalezienia nieciągłości materiału. Omawiany model badań pozwala na detekcję wad konstrukcyjnych, pośród których wyliczyć można między innymi szczeliny, odwarstwienia, ubytki korozyjne, wtrącenia, pustki, pęknięcia, łuski. W defektoskopii stosuje się parę procedur. Główna z nich to metody elektromagnetyczne, za pośrednictwem której można testować materiały zbudowane z metalu. W procedurze tej rozróżnia się submetody do których należą: magnetyczne do analizy stałego lub wolnozmiennego pola magnetycznego; indukcyjne do analizy zjawiska prądów wirowych; elektryczne do analizy rozpływu prądu w badanym obiekcie. Kolejną strategią są badania radiologiczne, które dzielę się na defektoskopię rentgenowską bazującą na promieniowaniu rentgenowskim oraz na defektoskopię gamma wykorzystującą promieniowanie gamma. Pośród badań defektoskopowych wyróżnia się również metody ultradźwiękowe i akustyczne które można podzielić na podmetodę cienia, echa i rezonansową. Inne metody to w szczególności metody penetracyjne i termograficzne.

badania defektoskopowe

Badania defektoskopowe

Badania defektoskopowe zapewniają szansę demaskowania zarówno ubytków wewnętrznych i powierzchniowych. Badania te użytkuje się przeważnie do weryfikacji jakości materiałów. Badania kompozytów są proponowane w formie testów produktów kompozytowych. Dopuszczają uzyskiwanie analizy wytrzymałościowej przy równoczesnej wizualizacji przekrojów. Pozwala to w szczególności na ocenę poziomu naprężeń przy jednoczesnym porównaniu tego do badanych fragmentów. Badania kompozytów mogą być także metodą niszczącą, w tym przypadku można określić wytrzymałość. Natomiast to pozwala na kwalifikację parametrów eksploatacyjnych. Natomiast to wpływa na walidację zdatności artykułów w realnych zastosowaniach.

badania kompozytów

badania kompozytów

Wspominając o analizach kompozytowych fundamentalne znaczenie ma objaśnienie definicji materiału kompozytowego. Jest to substancja o strukturze niejednorodnej. Materiał ten złożony jest z kilku komponentów. Komponenty te posiadają niesłychanie rozliczne cechy. Z reguły jeden komponent to lepiszcze. Istnieją takie typy kompozytów jak: strukturalne, laminaty, mikrokompozyty, nanokompozyty, stopy strukturalne.