Szkolenia ATEX

Szkolenia ATEX, zadbaj o bezpieczeństwo

Do w pracy w Polsce codziennie chodzi już sporo ponad 15 milionów ludzi. Każdy pracujący w miejscu zatrudnienia musi stosować się do określonych zasad i wytycznych. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa jest kluczowe w sprawnym i bezproblemowym funkcjonowaniu danego zakładu. Pracownicy często narzekają na mnogość zasad, nie zdając sobie czasem sprawy z tego, że jeśli będą się do nich stosować, mogą uratować życie swoje i innych. Dlatego nie warto bagatelizować szkoleń ATEX, gdyż nigdy nie wiadomo kiedy wiedza na nich zdobyta, będzie nam potrzebna w praktyce.szkolenia-atex

Co to jest ATEX, i dlaczego tak ważne są szkolenia?

W trosce o bezpieczeństwo pracowników, władze ciągle pracują nad poprawą przepisów. Coraz to nowe dyrektywy maja na celu zwrócić szczególną uwagę na poprawę bezpieczeństwa. Sektorami szczególnie narażonymi na zagrożenia są takie miejsca, które specyfiką swojej działalności mogą stworzyć potencjalna atmosferę wybuchową. Aby zadbać o takie miejsca została wdrożona dyrektywa ATEX. Szereg działalności między innymi z sektora gorzelniczego czy paliwowego powinna zadbać o odpowiednie szkolenia ATEX swoich pracowników. W działaniach takich branż jest to wręcz niezbędne! Kiedy w firmie, występuję zagrożenie związane z łatwopalnymi substancjami, czy to w formie stałej czy gazowej, wdraża się ustalenia związane z ATEX. Każdy pracodawca musi priorytetowo podchodzić do zapewnienia bezpieczeństwa swoim pracownikom, taki jest jego prawny obowiązek.szkolenia-atex

Kontrola przepisów ATEX jest nieunikniona

Należy zadbać o dostosowanie się do wszystkich ustaleń, gdyż, audyty zewnętrze są bardzo restrykcyjne w swoich ocenach. Kontrolerzy szczególnie sprawdzają wszystko co związane jest z dyrektywą, oraz kontrolują czy pracownicy zostali poddani szkoleniom ATEX.

Sprawdź jakie szkolenia ATEX możesz odbyć.